×

Novosti
Klubovi Galerija Kontakt

Правилници

Статут Аикидо Савеза Београда


Пословник о раду скупштине Аикидо Савеза Београда


Пословник о раду управног одбора Аикидо Савеза Београда


Спортска правила Аикидо Савеза Београда


Правилник о стручном раду Аикидо Савеза Београда


Правилник о рангирању клубова Аикидо Савеза Београда


Правилник књиге чланова Аикидо Савеза Београда


Правилник код организације спортских припрема Аикидо Савеза Београда


Правилник о номенклатури спортских занимања и звања Аикидо Савеза Београда


Правилник о условима и критеријумима за финансирање манифестација и пројеката из буџетских средстава Аикидо Савеза Београда


Програм антидопинг деловања Аикидо Савеза Београда


Правилник о јавним набавкама Аикидо Савеза Београда


© Aikido savez Beograda 2018.